ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 88972855 (021)-88972860 تماس حاصل نموده یا به آدرس ميدان جهاد رو به روي مسجد نور، جنب شرکت تعاوني وزارت کشور شماره 55/2 ايميل:accounting@gta.ir آدرس پستي :1414776141 مراجعه نمایید.